Se omtale og annonse i «Nytt fra Østmarka» nr. 2/2021

Østmarkas Venners medlemsblad «Nytt fra Østmarka nr. 2/2021» har en artikkel på 5 sider med omtale av boka. I bladet finner du også en annonse med tema fra Østmarka.

Medlemmer og andre kan bestille boka direkte fra meg på post@håkonbreivikmyhr.no eller sms 90 28 54 17. Jeg trenger bare navn, postadresse og mobilnummer for å sende boka som pakke i postkassa, med faktura, totalt kr 399.