Nå kommer det en serie foredrag! Følg med!

Foredrag kommer!

Åpne for alle:

27.oktober i Nittedal:

Litteraturkveld. Kulturhuset Flammen i Nittedal kl. 18.00. 

Arrangør er Lillomarkas Venner. Håkon Breivik Myhr og Tove Braathen er invitert til å fortelle om hver sin bok. Håkon vil vise en halvtimes foredrag i ord og bilder fra sin bok «Gjennom Oslomarka med ildsjeler» og Tove Braathen vil fortelle om sin siste roman «Marka».  Det blir kaffe og anledning til å kjøpe signerte bøker. Mer info kommer i Aker avis og Varingen. Boksalg.

11.november i Nannestad:

Nannestad bibliotek kl. 19.00.

Arrangører er Nannestad Turlag og Nannestad bibliotek. Nannestad turlag orienterer om sin virksomhet og Håkon kan holde et lengre foredrag (60 minutter?) om turen gjennom Oslomarka, ildsjelene vi møter og tema knytta til bruk og vern av Marka. Boksalg.

Flere åpne foredrag kan komme:

Jeg jobber for å få til foredrag åpne for alle også i Oslo øst/sørøst og Asker / Bærum.

Foredrag bestilt for grupper denne høsten: Bærum Turlag, Asker Turlag, Rutegruppa DNT Oslo og Omegn og Tilsynsgruppa DNT Oslo og Omegn. Boksalg alle steder.

Mulighet for bokkjøp: Medlemsmøte Østmarkas Venner 16. november.