Miniforedrag for Østmarkas Venner 16.november

Miniforedrag for Østmarkas Venner på høstmøtet 16.november kl 19.00 på Skullerudstua:

Jeg er invitert til å holde et foredrag på 20 – 30 minutter om Østmarkadelen av boka «Gjennom Oslomarka med ildsjeler. Fra hytte til hytte»

Det blir de første 6 etappene av boka og turene med ildsjelene Odd Fjelstad, Helga Gunnarsdóttir, Sigmund Hågvar, Lise Henriksen, Arild Hildebrandt, Johan Ellingsen, Randi Hauger, Helen Østbye og Paul Bjermeland.

Tema blir ØX og Friluftsklubben, Østmarkas Venner og nasjonalparken, Østmarka naturreservat og ulven i Østmarka, aktører og hytter i Østmarka.

Jeg vil selge og signere egen bok før og etter møtet og i pausen. Tar Vipps, kontanter og kan sende faktura.