Kort om boka

«Gjennom Oslomarka med ildsjeler. Fra hytte til hytte.»

Håkon Breivik Myhr

Dreyers Forlag Oslo, 2021. ISBN 978-82-8265-573-6

Innbundet. Rikt illustrert med foto og kart. 429 sider. Utsalgspris 399,-

Mange er glad i sin del av Marka. Få kjenner hele Oslomarka. Og enda færre er ildsjeler. Vi skal foreta en vandring gjennom hele Oslomarka med frivillige entusiaster. Et stort arbeid og engasjement hos frivillige har gitt oss Marka slik vi kjenner den i dag.

Bli med Østmarkas Venner til «nasjonalparkriket» i Østmarka, skogvokter Håvard i Lillomarka, insektforsker Anne til Maridalsalpene, Iva Klara og dugnadslaget i Nittedal, biologene Siri og Bård til gammelskogen på Romeriksåsene, «Spålstrollet» over Pershusfjell, naturverneren Gjermund til Spålen, stiarkitekten Svein gjennom Bærumsmarka, historikeren Gudmund over Krokskogen og hyttetilsynene Bjørn og Knut Ivar til Vestmarka. Vi avslutter med Hennings visjoner for for Oslofjorden og ungdommelig urbant friluftsliv.

Vandreruta følger hyttenettet til DNT Oslo og Omegn gjennom Oslomarka. Vi skal gå 35 etapper, og et stjernelag av 48 ildsjeler er valgt ut som veivisere, i dobbel forstand. De har lokal tilhørighet og forankring. Underveis snakker vi om ulike temaer knytta til bruk og vern av Marka. Vi møter også pådrivere og dugnadsfolk på de mange hyttene. Boka skiller seg dermed ut fra de mange guidebøkene og bøker om kulturhistorien i Marka. Ruta vår er mulig å følge, både i godstolen og ute i Marka.

Fakta i boka vil fokusere på eldre og nyere tilrettelegging for friluftslivet, hvordan formidle kunnskap om kulturminner, verneområder og verneprosesser. Her er det behov for å oppdatere og fylle ut eksisterende litteratur om Marka. Nye tider har skapt nye verneområder, nye stier og nye hytter. Nye tider har nye aktuelle problemstillinger som vi tar opp underveis.

Bli kjent med mange ildsjeler som virkelig brenner for bruk og vern av Marka, gjerne med flere verv i ulike grupper, lag og foreninger. Mange er eldre folk som bærer med seg mye erfaring og kunnskap om Marka. De er unike hver på sitt vis, men deler flere felles holdninger og verdier. Jeg er ydmyk over forvalte historiene til et slikt stjernelag. Dette er lagarbeid, og jeg er den heldige laglederen. Jeg ønsker å formidle personlige historier, erfaringer, verdier og engasjement til deg som leser og inspirere til turer ut i Marka. Jeg håper du ser verdien av frivillig engasjement og verdier det er verdt å kjempe for.