Mer om boka

«Gjennom Oslomarka med ildsjeler. Fra hytte til hytte.»

Håkon Breivik Myhr

Dreyers Forlag 2021. ISBN 978-82-8265-573-6

Innbundet. Rikt illustrert med foto og kart. 429 sider. Utsalgspris 399,-

Østmarka

Fra Skullerudstua til Sandbekkstua.
Hyttene Dølerud, Øvresaga, Bøvelstad, Røyrivannskoia og Stallen, Huldreheim.

Møt Odd Fjeldstad, Helga Gunnarsdóttir, Sigmund Hågvar, Lise Henriksen, Arild Hildebrandt, Johan Ellingsen, Randi Hauger, Helen Østbye og Paul Bjermeland.

Hør om Østmarkas Venner og kampen for nasjonalpark i Østmarka, Sverre M. Fjelstad, ØX og Stakan,  Friluftsklubben og Flyktningeruta, Rausjø skog- Rausjøgrenda og Rausjøbåten, Østmarka naturreservat og ulv i Østmarka. Bli kjent med Lørenskog Turlag og Barnas Turlag Rælingen.

Lillomarka

Fra Tonsenhagen til Snippen.

Hyttene Nydalshytta, Røverhula og Fjellvang.

Møt skogvokteren Håvard Pedersen, forskeren Egil Pedersen og stifinneren Ståle Pinslie.

Hør om  uteliggerhyttene i Årvollåsen, historiske ferdselsveier og verneområder i Lillomarka. Bli kjent med mannen som blir kalt «Skogvoktern», Oslo kommunes skoger og Lillomarkas Venner.

Maridalsmarka

Fra Snippen stasjon til Hakadal stasjon om Mellomkollen og Tømtehyttene.

Møt insektforskeren Anne Sverdrup-Thygeson i prat med naturverneren Gjermund Andersen og selveste «Knuppers»; Knut A. Nilsen.

Hør om det yrende livet i den døde stammen, gamle hesteveier og ulike definisjoner av skog og vern. Få utsikt og innsikt. Bli kjent med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og Omegn Turistforening og stiplanen.

Romeriksåsene

Fra Hakadal stasjon i sør til Grua stasjon i nord.

Hyttene som perler på en snor: Spikertjernhytta, Bekkestua, Råbjørnhytta og Snellingen.

Møt dugnadslederen Iva Klara Vignjevic, Geir Eriksen i Gjerdrum JFF, Trygve Bekken og Jan Ove Nicolaisen i Nannestad Turlag, Bård Bredesen og Siri Tollefsen på artsjakt i Skotjernfjellet og Knut Maarud på kjente trakter.

Hør om nettverket av stier, hytter, dammer og verneområder på Romeriksåsene, kampen om Skotjernfjellet og kjentmannsmerket. Bli kjent med Turkameratene Nittedal Turlag og dugnadsånden i Gjerdrum.

Nordåsen

Fra Kløvberget til Vikkelihytta.

Møt tre karer fra Nannestad Turlag: Karl Henrik Laache, Tom Grefsheim og Brynjulf Præsthus.

Utvid horisonten. Hør om nye muligheter på Nordåsen og bli kjent med Nannestad Turlag.

Nordmarka nord/midtre og Krokskogen øst

Fra Grua i nord til Sørkedalen i sør.

Med hyttene Sinnerdammmen, Katnosdammen og Smedmyrkoia.

Møt «Spålstrollet» Leif G. Koch, ildsjelen Gjermund Andersen, naturverneren Bjørn Faafeng og den inkluderende Medhi Maghsoudi.

Hør om Trantjern, toppene, stiene og kulturen nord i Marka, om kampen for Spålen – Katnosa, Oppkuven – Smedalen, de siste eventyrskogene og verdiene i Marka. Hva er frivillig vern og hvem var (snm)? Gå på historiske stier og tenk over verdiene i friluftslivet.

Bærumsmarka

Fra Skansebakken til Sæteren Gård.

Møt stiarkitekten Svein Lie og primus motor Einar Skage Andersen.

Hør om Bærum Turlag og Sæteren Gård.

Krokskogen

Fra Skansebakken til Sollihøgda.

Prøv en sommernatt på Presthytta, Myrsetra eller Drømmen, Jørgenhytta eller Mustadkroken.

Gå med stimerker Harald Schiøtz, tilsynet Morten Hassel, bygdebokforfatteren Gudmund Bakke, historieentusiasten  Ola Ø. Hoel, turistforeningsmannen Axel Holt og på leting etter kølamiler med Ingunn og Terje Jahr.

Hør om gamle stier, historiske hytter, milebrenning, kølakjøring og bygdehistorie fra Krokskogen. Bli kjent med den gode litteraturen og de eldste guidebøkene, Hole historielag og DNT Ringerike.

Vestmarka og Kjekstadmarka

Fra Sollihøgda i nord til Heggedal stasjon i sør.

Møt dugnadsfolk på Svartvannshytta, Halvorsenhytta, Hovdehytta og Småvannsbu.

Kulturformidler Liv Frøysaa Moe, stikjenner John R. Hanevold, hytteildsjel Bjørn Dyhre, hobbysnekker Knut Ivar Edvardsen og stirydder Ole Skogedal viser vei.

Hør om gamle veifar, kulturminner, nye naturreservater og partnerskap for folkehelse. Bli kjent med ildsjeler og arbeidet til Asker Turlag, Asker og Bærum historielag og Heggedal og omegn historielag.

Nordmarka sør

Fra Sandungen i nord til Sognsvann i sør.

Gå innom Kikutstua, Kobberhaughytta og Fuglemyrhytta.

Gå turen med Lars Wilhelmsen, Hans Petter Aas, Nikolai Normann, Henning Hoff Wikborg og Thea C. Nilsen. Alle med mye på hjertet.

Hør den lange historien bak markaloven. Gå gjennom friluftslivsområder, kulturlandskap og eventyrskoger. Bli bedre kjent med markastuene, og de mer ukjente perlene Frønsvollen, Frognerseteren Friluftssenter og markaporten søndre Sandås. Se ut over muligheten i Oslofjorden og inn i  organisasjonene DNT Ung, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen og Oslo og Omland Friluftsråd.

Alle turer og intervjuer, med unntak av ett, er gjort i 2019. Fakta er oppdatert pr. november 2020.Takk for turen og praten til alle medhjelpere!

Håper du får en fin tur med gode historier hjemme i godstolen eller ute i Marka.

Dugnadslag fra Turkameratene Nittedal Turlag og Asker Turlag i sving.